Product en diensten

PenCue Timber SaaS

Met PenCue Timber administreert u middels configuratie alle pensioenregelingen en -producten die onder de Pensioenwet vallen. Het product is extreem schaalbaar. Alle wijzigingen en het effect ervan houden we keurig bij en geven we realtime weer, zodra ze bij ons bekend zijn. Dit gebeurt met één SaaS (Software as a Service) product, waarbij wijzigingen in de Pensioenwet automatisch zichtbaar zijn.

Hierbij maken we dankbaar gebruik van de schaalbaarheid, continuïteit en security van het PaaS-platform in Azure. Hierdoor is het product snel te implementeren, solide en veilig. Daarnaast presteert het uitstekend in 24x7 operaties. In ontwerp is het product zo opgezet dat we alles via API's ontsluiten, waardoor koppeling met uw bestaande landschap eenvoudig te realiseren is. Up- en downloads van data via bijvoorbeeld .csv files zijn gemakkelijk uit te voeren.

Overige diensten

Al onze kennis en ervaring in het pensioendomein komt samen in het PenCue Timber SaaS Product. Onze inspanningen zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op de bouw, verdere ontwikkeling en inzet van ons product. Toch gebruiken we deze kennis ook graag voor het oplossen van prikkelende vraagstukken die u als pensioenuitvoerder heeft. Denk hierbij aan advies over de uitleg van verschillende regelingen, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en deelname aan complexe programma’s. Maar ook aan het leiden van gecompliceerde programma’s, een Q&A-rol of deelname aan een stuurgroep van een pensioenprogramma behoren tot de mogelijkheden.